Undersøkelse

Den årlige undersøkelsen kan gjennomføres hos både tannlege eller tannpleier. En undersøkelse hos tannlege eller tannpleier avdekker skader på tennene eller behandlingsbehov, og den inkluderte rensen er forebyggende for tannhelseproblemer. En standard tannhelseundersøkelse hos tannlege eller tannpleier inneholder røntgenbilder, klinisk undersøkelse, enkel rens, hygieneinstruksjon.

 

Undersøkelse hos tannlege eller tannpleier
Den årlige undersøkelsen kan gjennomføres hos både tannlege og tannpleier. Hos tannpleier kan den inkluderte rensen oppgraderes for et lite tillegg i pris. Våre tannpleiere stiller diagnoser og henviser til tannlege ved ytterligere behandlingsbehov.

Den årlige undersøkelsen
Undersøkelsen hos tannlege eller tannpleier anbefales å gjennomføres årlig. Den kliniske undersøkelsen og røntgenbilder avdekker behandlingsbehov, og rensen er forebyggende. Jevnlig rens hos tannlege eller tannpleier forebygger hull, sørger for at tennene beholder sin naturlige hvitfarge og holder tannkjøttet friskt.