Solamøtet 2018: SpesDent forteller om tannskader

Solamøtet arrangeres årlig av tannlegespesialistene Morten Klepp (periodonti) og Erland Eggum (oralprotetikk) ved Sola Tannlegesenter (Colosseum Tannlege Solakrossen). Årets kurs teller 5 timer i NTFs etterutdanningssystem, og ble holdt på Sola Strandhotell i dag. Spesialistene fra Colosseum Tannleges avdeling SpesDent i Oslo bidro med foredrag knyttet til tannskader.

Årets tema var «Tanntraumer hos den voksne pasient». Foredragsholderene var alle fra SpesDent, en veletablert spesialistklinikk med betydelig kompetanse innenfor oralkirurgi og oralmedisin, oralprotetikk og bittfunksjon, og endodonti. Teamet på SpesDent har stort fokus på tverrfaglig samarbeid, og samarbeider om kompliserte kasus i fastsatte ukentlige møter i tillegg til det daglige samspillet. Foredragene bar preg av teamets samarbeid, og foredragene belyste og underbygget hverandres temaer på tvers av spesialitet.

Kurset ble holdt på idylliske Sola Strandhotell.

Gilberto Debelian, en vel anerkjent spesialist i endodonti holdt dagens først kurs: «Klassifisering av traumer: Undersøkelse, akuttbehandling og oppfølging». Gilberto ble etterfulgt av Knut Øverberg, spesialist oralprotetikk, som holdt foredraget «Konvensjonell protetikk eller implantatbehandling etter tannskader»?

Deretter fulgte Henrik Skjerven, spesialist i oral protetikk, med «Når pasienten er ung», Ulf Stuge, spesialist oralkirurgi og oralmedisin holdt foredraget «Når tannen er tapt», og Marianne Tingberg, spesialist oralkirurgi og oralmedisin, fortalte om «Når beinet er tapt».

Til slutt fortalte Andre Roushan, spesialist endodonti, om «Senskader – cervikale rotresorpsjoner», og Petter O. Lind, spesialist oralkirurgi og oralmedisin avsluttet Solamøtet med foredraget «20 års oppfølging av traumekasus».