Snorking og søvnapné 

Søvnapné er en diagnose for anstrengt pust eller jevnlig pustestans mens man sover. Pustestansene fører til at man våkner jevnlig gjennom natten, selv om man ikke alltid husker det dagen etter. Snorking kan være et symptom på søvnapné, men kan også oppstå fordi luftpassasjen er delvis blokkert.

 

Hvorfor behandling er viktig 
Fordi man ser klar sammenheng mellom søvnapné og alvorlig sykdom skal søvnapné alltid behandles. Søvn-forstyrrelsen som søvnapné medfører gir økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, diabetes, fedme og kon-sentrasjonsvansker. Årsaken til snor-kingen må kartlegges fordi snorking kan være et symptomene på søvnapné, men også sosial snorking kan føre til ulike grader av søvn- og helseproblemer.

Søvnmåling og diagnose
Dersom det foreligger årsak til videre utredning henviser tannlegen til en av våre samarbeidende søvnklinikker. Her gjennomføres en søvnmåling som legger grunnlaget for å stille en diagnose.

Behandling av snorking og søvnapné
Søvnmålingen gjennomføres på søvn-klinikken eller man får med måleutstyr hjem etter en grundig innføring. Utstyret er enkelt å bruke, og gir de målingene søvnspesialistene trenger for å stille en diagnose. Utstyret skiller mellom pustestans som skyldes blokkerte luft-veier og pustestans som styres av hjernen (obstruktiv og sentral søvnapné), og registrerer hvilken stilling man ligger i under pustestans. På grunnlag av diagnosen vil man henvises til behandling. De aller fleste tilfeller av snorking og søvnapné kan behandles med snorke-/apnéskinne, men i noen alvorlige tilfeller kan det være nødvendig å operere eller å forsøke med pustemaskin (CPAP) om natten.

Tilbake til tannlegen
Ved påvist behov for snorke-/apnéskinne henvises du tilbake til oss for fremstilling av denne. Da gjøres en bittregistrering for å klargjøre hvordan skinnen skal fremstilles for åpne svelget best mulig. Vi gjennomfører også en pharyngo-metritest der vi får bekreftet posisjonen vi har beregnet i bittregistrering.

Snorke-/apnéskinnen
Skinnen utarbeides på grunnlag av diagnosen, samt målinger av bitt og luftveier. I ettertid vil vi sørge for jevnlig oppfølging og en ny søvnundersøkelse med skinne for å forsikre om at skinnen har god effekt. Søvnapné og snorking behandles med samme type skinne, men skinnen tilpasses alltid individuelt.