Snorking og søvnapné

Søvnapné er en diagnose for anstrengt pust eller jevnlig pustestans mens man sover. Pustestansene fører til at man våkner jevnlig gjennom natten, selv om man ikke alltid husker det dagen etter. Snorking kan være et symptom på søvnapné, men kan også oppstå fordi luftpassasjen er delvis blokkert. Snorking og de aller fleste tilfeller av søvnapné kan behandles hos tannlegen med en spesialtilpasset snorkeskinne man sover med om natten.

Hvorfor behandling er viktig 
Man ser klar sammenheng mellom søvnapné og alvorlig sykdom. Derfor skal søvnapné alltid behandles. Søvnapné medfører søvnforstyrrelser som øker risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, diabetes, fedme og konsentrasjonsvansker. Snorking kan være et symptomene på søvnapné, men også sosial snorking kan føre til ulike grader av søvn- og helseproblemer.

Søvnmåling og diagnose
Tannlegen henviser til en av våre samarbeidende søvnklinikker dersom det trengs grundigere utredning. Her gjennomføres en søvnmåling som  forteller om pustestansen skyldes blokkerte luftveier eller pustestans som styres av hjernen (obstruktiv og sentral søvnapné), og registrerer hvilken stilling man ligger i under pustestans. 

Behandling av snorking og søvnapné
De aller fleste tilfeller av snorking og søvnapné kan behandles med snorke-/apnéskinne. Da gjøres en bittregistrering som forteller hvordan skinnen skal fremstilles for åpne svelget best mulig. I ettertid vil vi sørge for jevnlig oppfølging og en ny søvnundersøkelse med snorke-/apnéskinnen for å forsikre om at skinnen har god effekt. Søvnapné og snorking behandles med samme type skinne, men skinnen tilpasses alltid individuelt.

Les om tannkjøttsykdommer »