Snorking og søvnapné

Søvnapné er en diagnose for anstrengt pust eller jevnlig pustestans mens man sover. Pustestansene fører til at man våkner jevnlig gjennom natten, selv om man ikke alltid husker det dagen etter. Snorking kan være et symptom på søvnapné, men kan også oppstå fordi luftpassasjen er delvis blokkert. Snorking og de aller fleste tilfeller av søvnapné kan behandles hos tannlegen med en spesialtilpasset snorkeskinne man sover med om natten.

Hva er snorking og søvnapné?

Søvnapné er en diagnose for anstrengt pust eller jevnlig pustestans mens man sover. Pustestansene fører til at man våkner jevnlig gjennom natten, uten at man nødvendigvis husker det dagen etter. Snorking kan være et symptom på søvnapné, men kan også oppstå fordi luftpassasjen er delvis blokkert eller at musklene slapper av mens man sover.

Hvem bør få behandling for søvnapné og snorking?

Man ser en klar sammenheng mellom søvnapné og alvorlig sykdom. Derfor skal søvnapné alltid behandles. Søvnapné medfører søvnforstyrrelser som øker risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, diabetes, fedme og konsentrasjonsvansker.

Snorking kan være et symptomene på søvnapné, men også sosial snorking kan føre til ulike grader av søvn- og helseproblemer. Dersom du opplever symptomer som snorking, unormal trøtthet om dagen eller observerte pustestopp bør du utredes. 

Hvordan behandles søvnapné og snorking?

Snorking og søvnapné kan i de aller fleste tilfeller behandles hos tannlegen med en spesialtilpasset snorkeskinne. Tannlegen henviser deg til en av våre samarbeidende søvnklinikker dersom det trengs grundigere utredning. Her gjennomføres en søvnmåling som forteller om pustestansen skyldes blokkerte luftveier eller om pustestansen styres av hjernen (obstruktiv og sentral søvnapné). De registrerer også hvilken stilling man ligger i under pustestans. 

De aller fleste tilfeller av snorking og søvnapné kan behandles med snorke-/apnéskinne. Da gjennomføres en bittregistrering som forteller hvordan skinnen skal fremstilles for å åpne svelget best mulig. I ettertid vil vi sørge for jevnlig oppfølging, og en ny søvnundersøkelse med snorke-/apnéskinnen for å forsikre om at skinnen har god effekt. Søvnapné og snorking behandles med samme type skinne, men skinnen tilpasses alltid individuelt og klargjøres innen kort tid. 

Les om tannkjøttsykdommer »