Rotfylling

En rotfylling må utføres på tenner der nerven har dødd eller er betent, ofte som følge av påkjenninger på tannen. Påkjenninger kan være for eksempel slag mot tannen, tanngnissing eller dype hull og fyllinger. Å rotfylle er å forhindre at infeksjoner oppstår i tannens nerve, eller å stanse spredning av infeksjoner som allerede har oppstått.

 

Symptomer på at tannen må rotfylles
Man merker ofte ikke at tannen må rotfylles før det tas et røntgenbilde hos tannlegen, men tannen kan være øm ved påtrykk eller banke eller pulsere. Andre symptomer kan være kraftig ising ved inntak av kald eller varm mat og drikke, hevelser, eller rett og slett tannverk. Fargen på tannen kan også endre seg litt dersom nerven i tannen har dødd.

Hvordan en rotfylling utføres
En rotfylling utføres som regel i to omganger. Etter rotfyllingen må man som regel også tilbake for å legge en fylling eller spesialtilpasset krone over tannen. I tilfeller der rotkanalene er for eksempel trange, bøyd, eller forkalket, hender det at en spesialist må overta behandlingen.

Første steg i rotfyllingen
Det settes som regel en kofferdammaske (en slags gummiduk) rundt tannen som sørger for at det ikke spres bakterier inn i tannen. Deretter borres en åpning inn til rotkanalene og rotkanalene renses og skylles. Det hender at man kan fylle igjen rotkanalene med én gang, men som regel må man tilbake etter en til to ukers tid. I mellomtiden fylles rotkanalene med et antibakterielt innlegg, og det legges en midlertidig fylling over åpningen i tannen. Tannen kan føles litt øm i inntil en ukes tid etterpå.

Andre steg i rotfyllingen
Etter en ukes tid borres den midlertidige fyllingen bort, og det midlertidige innlegget i rotkanalene renses ut. Så fylles rotkanalene med rotfyllingsmateriale og åpningen i tannen lukkes med en fylling. Fyllingen er enten en permanent komposittfylling, eller en midlertidig fylling i påvente av en tannkrone.

Tannkronen
Etter andre steg i rotfyllingen legges det en midlertidig fylling og det tas avtrykk og bilder av tennene. Avtrykket og bildene brukes til å fremstille en spesialtilpasset krone. Når kronen er klargjort festes denne enkelt over den rotfylte tannen.

Etter rotfyllingen
Tannen kan være øm og reagere på kald og varm mat og drikke i en ukes tid etter behandlingen. Ta Paracet og Ibux ved behov, og kontakt oss dersom den rotfylte tannen fremdeles er øm når det har gått lenger enn én uke etter avsluttet rotfylling. De aller fleste tenner som rotfylles har god prognose, men i noen tilfeller kan infeksjonen blusse opp på nytt og måtte behandles videre.