Rotfylling

En rotfylling må utføres på tenner der nerven har dødd eller er betent, ofte som følge av påkjenninger på tannen. Påkjenninger kan være for eksempel slag mot tannen, tanngnissing eller dype hull og fyllinger. Å rotfylle er å forhindre at infeksjoner oppstår i tannens nerve, eller å stanse spredning av infeksjoner som allerede har oppstått.

Symptomer på at tannen må rotfylles
Man merker ofte ikke at tannen må rotfylles før det tas et røntgenbilde hos tannlegen, men tannen kan føles øm, banke eller pulsere. Andre symptomer kan være kraftig ising, hevelser, eller rett og slett tannverk. Fargen på tannen kan også endre seg litt dersom nerven i tannen har dødd.

Rotfyllingen
En rotfylling utføres som regel i to omganger. Etter rotfyllingen må man som regel også tilbake for å legge en fylling eller spesialtilpasset krone over tannen. I tilfeller der rotkanalene er for eksempel trange, bøyd, eller forkalket, hender det at en spesialist må overta behandlingen.

Første del av rotfyllingen
Tannlegen borrer en åpning inn i tannen og renser og skyller rotkanalene. Det hender at man kan fylle igjen rotkanalene med én gang, men som regel må man tilbake etter en til to uker. I mellomtiden fylles rotkanalene med et antibakterielt middel, og tannen lukkes med en midlertidig fylling. Tannen kan føles litt øm i inntil en ukes tid etterpå.

Andre del av rotfyllingen
Etter en til to uke borres den midlertidige fyllingen bort igjen, og det antibakterielle middelet i rotkanalene renses ut. Så fylles rotkanalene igjen og åpningen i tannen lukkes med en fylling. Fyllingen er enten en permanent komposittfylling, eller en midlertidig fylling i påvente av en tannkrone.

Etter rotfyllingen
Tannen kan være øm og reagere på kald og varm mat og drikke i en ukes tid etter behandlingen. Ta Paracet og Ibux ved behov, og kontakt oss hvis tannen fremdeles er øm etter én uke. De aller fleste tenner som rotfylles har god prognose, men i noen tilfeller kan infeksjonen blusse opp på nytt.