Narkose

Narkose utføres av en anestesilege, som holder tett oppsyn mens tannlegen utfører tannbehandlingen. Narkosemedisin gis direkte inn i blodåren via en venekanyle som settes under huden på hånden eller underarmen. Under narkosebehandling gis det en høyere dose narkosemedisin enn ved intravenøs sedasjon, noe som fører til at man ikke puster selv og må ligge i en pustemaskin under behandlingen.

Helseopplysninger
Noen helsetilstander utelukker intravenøs sedasjon eller narkose, og dette vurderer anestesilegen. Anestesilegen velger også medisintype og dosering på grunnlag av hver enkelt pasients helsetilstand, og det er derfor svært viktig at helseskjemaer fylles ut korrekt og at tannlegen er blitt informert om alle relevante helseopplysninger.

På behandlingsdagen
Husk å oppgi alle sykdommer og bruk av faste medisiner (også p-piller) til tannlegen, og gi beskjed med én gang hvis du er forkjølet, har sår hals eller føler deg dårlig. Kle deg praktisk I sko med lav hæl, og ta på ermer som kan brettes over albuen.

I 6 timer før behandlingen kan du ikke spise, tygge tyggegummi eller pastiller, røyke eller drikke tykke drikker. Klare drikker som for eksempel kaffe og te uten melk, vann og saft, kan drikkes i opp til 2 timer før behandlingen. Møt opp til behandlingen senest 30 minutter før den begynner og husk at du må ha med noen som kan kjøre deg hjem fra klinikken. Avbestilling må meldes minst én uke på forhånd.

Etter narkose
Man har ingen erindring av hva som skjer under narkosebehandlingen og vil heller ikke huske noe i etterkant. Man føler seg raskt frisk etter behandlingen, men vil være påvirket av narkosemedisinen resten av dagen. Det er derfor helt nødvendig å ha tilsyn det neste døgnet og ta det rolig. Du kan ikke kjøre bil igjen før det har gått 1-2 døgn.

Finn din tannklinikk

På disse tannklinikkene utfører vi tannbehandling i narkose: