Hull i tennene

Hull i tennene, eller karies, er en råteskade som oppstår når bakteriedannelser tærer på tannen over tid. Bakteriedannelsen kan forårsakes av utilstrekkelig hygiene, men den naturlige bakteriefloraen i munnen, spyttet og andre genetiske forhold har noe å si.  Mindre hull er ikke alltid vondt, og oppdages noen ganger først ved røntgenbilder.

Symptomer på hull i tennene

Hull i tennene gir ikke alltid symptomer, og som regel avdekkes hull ved en undersøkelse hos tannlege eller tannpleier. Noen ganger kan hull forårsake symptomer som kraftig ising ved inntak av kald eller varm mat og drikke, hevelser, eller rett og slett tannverk. Tannen kan også være øm ved påtrykk eller banke eller pulsere.

 

Behandling av hull i tennene

Behandlingen avhenger av hvor stort hullet er – altså hvor langt råteskaden på tannen har kommet i prosessen. Et begynnende hull kan forebygges med fluorterapi (pensle tannen med ulike fluorvarianter), men som regel må det ødelagte vevet borres bort og hullet fylles. Hullet repareres med en krone hvis det er for stort til å repareres med fyllingsmateriale. Har råteskaden trengt seg inn til nerven kan det hende tannen må rotfylles eller trekkes.