Høye søkertall til det odontologiske fakultet

Antall søknader til det odontologiske fakultet har økt med hele 24 prosent i år, melder fakultet på sine nettsider. Master i odontologi økte med 9 prosent fra i fjor. Størst var økningen hos tannpleierutdanningen, der antallet søknader med tannpleier som førstevalg økte med 15 prosent fra i fjor.

Norsk Tannpleierforening har om lag 900 medlemmer per i dag. I følge foreningen jobber tannpleiere med ”fokus på å fremme helse, forebygge sykdom i munnen og hindre at sykdom utvikler seg. Tannpleieren undersøker tennene, tar røntgen og renser og pusser tennene. Ved behov henvises videre til tannlege.”

Fungerende seksjonssjef Hege Glomsaker-Gjessing sier på fakultetets hjemmesider at de er glade for å se en økning i søkertallene. Hun tror fakultetet har ”lykkes med å nå ut med informasjon om allsidigheten i hva det innebærer å ta en utdannelse hos oss”.