Fyllingsterapi

Ved fyllingsterapi erstattes amalgamfyllinger og slitte eller gamle fyllinger med nye, fargetilpassede og slitesterke komposittfyllinger. Fyllingsterapi innebærer også å legge nye fyllinger fordi tannen må repareres, etter for eksempel en rotfylling eller hull i tennene. Misfargede komposittfyllinger kan enkelt poleres rene igjen.

 

Fyllingsterapi og gamle fyllinger
Amalgamfyllinger og slitte eller gamle fyllinger kan enkelt erstattes med nye komposittfyllinger. Komposittfyllingene er slitesterke og holder lenge. De er også fargetilpassede til akkurat dine tenner, og glir naturlig inn med resten av tennene dine. Gamle komposittfyllinger som har blitt misfarget kan som regel enkelt poleres rene igjen.

Nye fyllinger
Nye fyllinger er også nødvendig dersom tannen må repareres. Noen ganger repareres rotfylte tenner med komposittfyllinger, og har man boret hull i tennene må det reparerte hullet fylles.