Tannregulering = sosialpolitikk, skriver Nils Jørgen Selliseth i Klassekampen

Tirsdag 14. august skriver kjeveortoped Nils Jørgen Selliseth, ved Colosseum Tannlege Apollonia, at han reagerer på at Helsedirektoratet vil fjerne refusjonen for tannregulering til gruppe C og økt refusjon til søsken. Gruppe C er mindre alvorlige tann- og kjevestillingsfeil, forklarer Selliseth. Denne gruppen skal miste all trygderefusjon, noe som utgjør 8–10.000 kroner per pasient. Også økt refusjon til søsken skal fjernes, noe som utgjør 6–8000 kroner per pasient. I Klassekampen skriver Selliseth at dette vil gi store sosiale forskjeller hos mange familier fordi pasienter med klare behandlingsbehov vil miste all refusjon.

Kjeveortoped Nils Jørgen Selliseth.

Selliseth skriver at refusjons- og takstsystemet for tannregulering i Norge lenge har vært under press. Helsedirektoratet (HD) har skrevet flere utredninger der de har foreslått store endringer. Likevel er lite skjedd utover underregulering og reduksjon av takstene. “Men nå er det alvor,” skriver Selliseth. “Helsedirektoratet leverte i fjor utredningen Kjeveortopedi – kriterier for stønadsberettiget behandling til Helse- og omsorgsdepartementet”, forklarer han, og fastslår at han anser “forslagene i utredningen som dramatiske”. Gruppe C (mindre alvorlige tann- og kjevestillingsfeil) skal miste all trygderefusjon (utgjør 8 – 10 000 kroner per pasient). Økt refusjon til søsken (utgjør 6 – 8 000 kroner per pasient) skal fjernes.

“Begrunnelsen er oppkonstruert og uetterrettelig,” skriver Selliseth. “Helsedirektoratet hevder at ingen pasienter i denne gruppen får offentlig finansiering i Sverige og Danmark pga. lite behandlingsbehov, og at man derfor kan droppe trygderefusjonen i Norge også”. Det mener Selliseth at ikke stemmer. Han forklarer at “disse pasientene kan få tilbud om gratis behandling helt uten egenandel i både Sverige og Danmark,” og mener at Helsedirektoratet jukser når deres “egen utredning gir ikke grunnlag for konklusjonene de trekker og rådene de gir”. “Saken er kompleks og krevende å sette seg inn i, men politikerne kan ikke la seg lure til å innføre så store endringer på et falskt grunnlag,” fastslår han.

Større sosiale forskjeller
Nils Jørgen Selliseths kommentar i Klassekampen tirsdag 14 august. Trykk for høyoppløselig versjon.

Videre mener Selliseth at endringene vil skape store sosiale forskjeller. Han skriver at “Pasienter med klare behandlingsbehov vil miste all refusjon, og dette vil gi store sosiale forskjeller hos mange familier.” Videre utdyper han at behandlingen typisk tar to år, og at det er til enhver tid 20 000 familier i Norge som er direkte berørt. “Selv pasienter med store behandlingsbehov mister refusjonen dersom dette blir vedtatt,” skriver Selliseth, som mener at “Dette blir helt feil og er direkte uansvarlig”.

Selliseth mener at “behandling bør først settes i gang etter en grundig utredning hos en spesialist på tannregulering.” Han forklarer at konsekvensene av å ikke behandle tann- og kjevestillingsfeil hos denne pasientgruppen kan være blant annet “økt risiko for tannskader ved traumer mot munnen, problemer med lesping, problemer med tygging av mat, unormal kjevevekst, økt tannslitasje, muskel- skjelettplager senere i livet samt psyko- sosiale problemer og økt risiko for mobbing”.

“Pasientenes egenbetaling er allerede høy for mange familier,” fortsetter Selliseth; “Dersom de må betale 100 %, må mange foreldre takke nei til behandling.” Han fastslår at “Refusjon av utgifter til tannregulering handler først og fremst om sosial utjevning. Det skal ikke synes på barnas tenner hvor god råd foreldrene har.”  Selv mener han at “Dagens system er ikke perfekt og bør revideres” men å fjerne refusjonen i gruppe C og økt refusjon til søsken mener Selliseth vil “gjøre problemet større og skape forskjeller ingen politikere bør godta”.

kjeveortoped, refusjon, tannregulering