Mindre tannhelseproblemer, og mer kosmetisk behandling

Flere kosmetiske inngrep

Tannlege Aleksander Müller ved Colosseum Tannlege Majorstuen forteller til Aftenposten at han tror det vil bli flere kosmetiske behandlinger i fremtiden. Han har opplevd at foreldre tar med seg barna til tannlegen og lurer på om tennene deres er for gule. Senest i år fikk han en pasient på 72 år som ønsket tannregulering.

Müller bruker mer av tiden sin på kosmetiske og estetiske tannbehandling nå enn det tannlegene gjorde før. “Jeg gjør mer og mer reguleringsarbeid på voksne og andre estetiske ting”, forteller Müller til avisen. Han tror pasienter er blitt mer villige til å bruke mer penger på tennene sine. En årsak kan være at pasienter har stadig mindre tannproblemer.

Fremdeles mye fyllingsarbeid

Tannhelsen har blitt langt bedre de siste 50 årene. Selv om Müller er enig i at unge personer har bedre tannhelse, har mange fortsatt hull i tennene. “Det kan hende at man har gått fra en fluorgenerasjon til en kremtoppgenerasjon hvor man tar for lett på tannhelsen,” sier han. Fordi man er vant til at tennene ikke er et problem blir det kanskje mer godteri og drikker brus.

Reparasjoner av gamle amalgamfyllinger og annet fyllingsarbeid er det også en del av. Selv om fluortannkrem kom i fritt salg på 70-tallet, var tannbehandlingen den gang gjerne preget av overbehandling. Müller sier at han ikke er bekymret for yrkesfremtiden sin. “Det er ennå mye amalgam. Heller ikke nye behandlinger er evigvarende. Det er nok lenge til vi blir arbeidsløse,” avslutter han.

estetisk tannbehandling, kosmetisk tannbehandling, tannlege