Advarer mot utbredt salg av blekemidler uten effekt

TV 2 Hjelper Deg utførte i 2016 en omfattende test av tannblekemidler kjøpt i butikk eller nettbutikk.Resultatene viste at blekemidlene ga ingen tydelig effekt. Ingen av testpersonene fikk hvitere tenner. NRK Forbrukerinspektørene utførte i september samme resultat på en tilsvarende test.

Årsaken er at ingen av produktene inneholder høy nok konsentrasjon av blekemiddelet hydrogenperoksid – det eneste middelet som har dokumentert blekeeffekt. I Norge og EU kan nemlig ikke blekemidler som inneholder mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid selges av andre enn tannleger. For å ha effekt må tannblekemiddelet inneholde mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid.

Blekemidler som inneholder mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid kan kun selges hos tannleger, etter et EU-direktiv vedtatt i 2011. Årsaken er at blekebehandling med høyere prosenter skal gjøres under direkte tilsyn av en tannlege. Den norske tannlegeforenings Tidende forklarer at man skal undersøkes for sykdommer eller risikofaktorer (som blant annet hull i tennene eller dårlig emalje) som taler imot behandlingen.