Beroligende tabletter

Beroligende tabletter er en type sedasjon som er angstdempende. Denne typen sedasjon egner seg for engstelige pasienter som har vanskelig for å gjennomføre tannbehandling. Beroligende tabletter må avtales med tannlegen ved behov. Tablettene gis senest 30 minutter før tannlegetimen dersom det er avtalt.

Hva er beroligende tabletter?

Beroligende tabletter er en type sedasjon som er angstdempende. Denne typen sedasjon egner seg for engstelige pasienter som har vanskelig for å gjennomføre tannbehandling. 

Når får man beroligende tabletter hos tannlegen? 

Denne typen sedasjon egner seg for pasienter som har vanskelig for å gjennomføre tannbehandling. Ofte dreier dette seg om pasienter med tannlegeskrekk.

Beroligende tabletter må avtales med tannlegen, og gis senest 30 minutter før tannlegetimen. Snakk med din Colosseum Tannlege hvis du har behov for angstdempende tabletter i forbindelse med en undersøkelse eller behandling.

 

 

Viktig å vite om beroligende tabletter

Tablettene må tas på klinikken senest 30 minutter før behandlingen dersom det er avtalt med tannlegen. Dette er for å gi medisinene tid til å virke. Møt opp på klinikken i god tid, og ha med deg noen som kan kjøre deg hjem. Du kan ikke kjøre hjem selv etter tannlegetimen. For å gi tablettene god effekt er det viktig at du unngår mat og drikke i minst 2 timer før behandlingen begynner.

Etter å ha tatt beroligende tabletter

Ha med deg noen til klinikken som kan kjøre deg hjem. Du vil være påvirket av tablettene i minst et døgn, og tannlegen vil gi ytterligere informasjon om dette. Det skal gå minst 24 timer før du kan kjøre bil igjen. Fordi man fremdeles er påvirket av tablettene resten av dagen anbefaler vi å ta det rolig etter tannlegetimen.

Les om tannlegeskrekk »