I tilfeller der det er aktuelt å benytte seg av generell bedøvelse, gjør vi en individuell vurdering og velger den metoden som er mest hensiktsmessig for å kunne gjennomføre behandlingen.

Sedasjon

Sedasjon betyr at pasienten får smertestillende og beroligende medisiner slik at han/hun klarer å slappe bedre av i forbindelse med tannbehandling. Sedasjon kan gis på flere måter. Den enkleste formen for sedasjon er i form av tabletter. Dette kan tannlegen skrive ut til de pasientene som trenger det. De sederende medikamentene kan også gis direkte i blodbanen. Dette kalles intravenøs sedasjon og utføres av anestesipersonell. Ved sedasjon blir man avslappet og trøtt uten at man sovner helt. Vi benytter lokalbedøvelse i tillegg til sedasjonsmedikamentene.