krone

Krone er et naturlig godt resultat etter en tannbehandling der vanlige fyllinger ikke er egnet eller strekker helt til. Kronen er et nytt skall rundt eller utenpå en tann. Materialet som benyttes ved en krone kan variere.

Også innen utviklingen av kroner har det skjedd mye de siste årene. Den største forskjellen er hvordan kronene fremstilles. Tidligere var kronene laget i en kombinasjon av metall og porselen, nå er metallet borte og porselen er igjen. Porselenet har fått økt styrke og dagens kroner er minst like sterke som de gamle.

Vi benytter Cerek for å lage kroner i klinikken mens du venter. Cerek er et system som ved hjelp av 3D-teknologi fremstiller kroner tilpasset ditt behov.

Foruten at man slipper metall i munnen er det estetiske resultatet mye bedre. Kroner er nødvendig når det er store skader på en tann, eller det trengs å gjøre store endringer på tannstilling. Et klassisk eksempel på når krone er godt egnet er hvis en tann er brukket eller ved rotfylling.

Vi tilbyr behandlingene:

  • Cerek (computer fremstilt krone/fasade på dagen)
  • Krone/fasade/bropilar inkl. tanntekniker