Bedøvelse

Bedøvelse benyttes under alle våre behandlinger, også under narkose eller intravenøs sedasjon. Våre behandlinger er helt smertefrie, og vi kan bedøve hudoverflaten med gel før bedøvelsen settes. Injeksjonene er svært små, men hos noen tannleger kan denne byttes ut med en enda mindre, datastyrt variant. Bedøvelsen går gradvis ut i 2-4 timer.

Hva er bedøvelse?

Tannleger benytter vanligvis bedøvelsesmidlene Xylocain-Adrenalin, Citanest-Octapressin og Carbocain. Injeksjonene er svært små, men hos noen tannleger kan denne byttes ut med en enda mindre datastyrt variant.

Når benyttes bedøvelse hos tannlegen?

Bedøvelse benyttes under alle våre behandlinger, også under narkose og intravenøs sedasjon. Våre behandlinger er helt smertefrie og vi kan bedøve hudoverflaten med gel før bedøvelsen settes.

 

 

Hvem kan få bedøvelse?

I utgangspunktet kan alle få bedøvelse, men det finnes noen unntak. Xylocain-Adrenalin skal man være forsiktig med på pasienter med hjertesykdommer, samt pasienter som tar visse medisinske preparater. Noen er allergiske mot de mest brukte bedøvelsesmidlene. I disse tilfellene vil vi ta i bruk andre sammensetninger av bedøvelsesmidler.

Etter man har fått bedøvelse

Det tar 2-4 timer etter tannlegetimen før bedøvelsen går ut. Man skal være forsiktig med mat og drikke etter behandling, da man ikke merker om man biter eller brenner seg. Bedøvelsesmidlet Xylocain-Adrenalin vil påvirke hjertet noe, men det går som regel raskt over og vil ikke merkes etter tannlegetimen.

Les om ising i tennene »