Bedøvelse

Bedøvelse benyttes under alle våre behandlinger, også under narkose eller intravenøs sedasjon. Våre behandlinger er helt smertefrie, og vi kan bedøve hudoverflaten med gel før bedøvelsen settes. Injeksjonene er svært små, men hos noen tannleger kan denne byttes ut med en enda mindre, datastyrt variant. Bedøvelsen går gradvis ut i 2-4 timer.

 

Bedøvelsesmidler
Noen er allergiske mot de mest brukte bedøvelsesmidlene og får andre sammensetninger av bedøvelsesmidler. Tannleger benytter vanligvis bedøvelsesmidlene Xylocain-Adrenalin, Citanest-Octapressin og Carbocain. Det sistnevnte inneholder ingen konserveringsmidler og gir mindre risiko for allergier. Xylocain-Adrenalin skal man være forsiktig med på pasienter med hjertesykdommer, samt pasienter som tar visse medisinske preparater.

Bedøvelsestyper
Som regel benyttes vanlige injeksjoner. Disse nålene er allerede små, men kan også byttes ut med datastyrt bedøvelse. Datastyrt bedøvelse er også en injeksjon, men er nålen enda mindre og bedøvelsesmidlene gis i et saktere tempo. Fordi injeksjonen gis langsomt slipper man ubehag over hurtig inntak av bedøvelsesvæske. Denne bedøvelsen gis kun av noen tannleger. Før bedøvelsen settes kan også området bedøves med gel.

Etter bedøvelse
Det tar 2-4 timer etter tannlegetimen før bedøvelsen går ut. Man skal være forsiktig med mat og drikke etter behandling fordi man ikke merker det om man biter eller brenner seg. Bedøvelsesmidlet Xylocain-Adrenalin vil påvirke hjertet noe, men det går som regel over raskt og ikke merkes etter tannlegetimen.